Dome Energy avyttrar icke-kärntillgångar för 450.000 USD

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har slutit avtal om en försäljning av en av sina icke-kärntillgångar i Louisiana för ett pris på 450.000 USD. Försäljningen inkluderar producerande brunnar men en snittkapacitet om 17 BOEPD.

Paul Mørch, CEO: “En återhämtning av transaktioner med oljetillgångar syns nu i USA, och vi väljer att utnyttja denna möjlighet att sälja en av våra icke-kärntillgångar. Försäljningen kommer knappast att påverka vår produktion och värdering av våra oljereserver.”

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD, tel: +1 713 385 4104, e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 14.15 CET.