Dome Energy återupptar borrprogram i Orange-fältet, Texas

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de återupptar borrprogram i Orange-fältet, Texas

  • Program i Orange-fältet med planerad borrstart i mars för de första två brunnarna
  • Hager # 39 och # 40 planeras att borras till 5.000 ft djup
  • Beräknad investering $550.000 per brunn
  • De två första av mer än 20 brunnar som kan borras i Orange-fältet

Paul Mørch, CEO: “Det är med glädje jag kan meddela att vi nu återupptar vårt borrprogram i Orange-fältet, som vi initialt satte igång i slutet av 2014. Vi lyckades då med den första brunnen, Hager #37, som har visat sig vara extremt gynnsam ekonomiskt. Vi fortsätter nu på södra spetsen av leasen, för att se om vi kan upprepa succén på denna, för oss så lyckosamma, mark. Vi har påbörjat planering av borrlokalisering, och förväntas börja borra inom några veckor. Vi kommer att återkomma med information om borrstart, och därefter med regelbundna progressrapporter.”

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:30 CET.