Dome Energy AB: tidigarelägger bokslutskommuniké för 2021

Enligt finansiell kalender ska kommunikén för 2021 släppas den 31 mars 2022.

Emedan den nu är klar släpps den redan idag.

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson, styrelseordförande

Tel: +46702600035

E-mail: [email protected] ([email protected])

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First Norths observationslista i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8503 01550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.