Dome Energy AB: kommuniké från extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma den 22 februari 2022

En extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma i Dome Energy AB beslöt idag enhälligt anta styrelsens primära förslag om fortsatt drift, efter att styrelsen lagt fram en kontrollbalansräkning med revisorns yttrande därom.
Stämman beslöt vidare att välja in en ny styrelseledamot vid namn Anders Smedsrud, 30 år, investment director i Fortigo Properties AS, Oslo.
För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected]

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.