Dome Energy AB: kallar till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma den 22 februari 2022 kl 14

Styrelsen för Dome Energy AB har idag beslutat kalla till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma hos Partner Fondkommission, Smålandsgatan 10, den 22 februari 2022 kl 14.00. Anmälan kan göras per epost till [email protected] senast den 21 februari 2022. Avstämningsdag är den 14 februari 2022. Möjlighet kommer att finnas att delta utan rösträtt via teams om så önskas.  

Fullständig kallelse är idag införd i Post o Inrikes Tidningar såväl som på bolagets webbplats och kommer att publiceras separat tillsammans med kontrollbalansräkning.

Agenda är dels att besluta om fortsatt drift dels att välja in en ny styrelseledamot vid namn Peter Cedergren, 46 år, bl a ägare av Carlia hotell i Uddevalla.  

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson, styrelseordförande

Tel: +46702600035

E-mail: [email protected] ([email protected])

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8503 01550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.