Dome Energy AB informerar om att ingåendet av slutliga avtal avseende refinansiering med Mutual of Omaha Bank har skjutits upp till nästa vecka

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Mutual of Omaha Bank (”MOB”) har accepterat samtliga villkor för tidigare kommunicerad refinansiering, men ännu inte kunnat ingå bindande avtal avseende transaktionen enligt tidigare kommunicerad tidplan, vilken angav 15 december 2016. Nytt måldatum för att ingå slutliga avtal avseende refinansieringen är senast tisdag den 20 december 2016. Förseningen påverkar inte villkoren för finansieringen på något sätt. Refinansieringstransaktionen involverar ett flertal olika parter i olika jurisdiktioner och tidszoner, och nödvändiga avtal och annan dokumentation från banken har försenats. Parterna är ömsesidigt överens om att senarelägga avtalsdatumet och dokumentationsfrågan förväntas lösas inom kort, vilket kommer möjliggöra för Bolaget att ge fullständig information om refinansieringen.

MOB har godkänt villkoren för ett Amended and Restated Credit agreement för Dome Energy Incs (”Dome Inc”) facilitet med banken. MOB har granskat de slutliga utkasten av den dokumentation som krävs för dessa transaktioner, och slutversioner är för närvarande under färdigställande av MOBs advokatfirma. Därtill arbetar advokatfirman med att färdigställa utkast av relaterade dokument avseende relationen mellan olika borgenärer med säkerställda krav, relaterade till den bryggfinansiering som Dome AB för närvarande arbetar med att ta upp.

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 23:30 CET.