Dome Energy AB-Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Finns på bolagets hemsida tillsammans med fullmaktsformulär.

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 17:45 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .