Dome Energy AB: Anmälan av eget utträde ur styrelsen

Petter Hagland har idag meddelat att han anmält egen avgång ur styrelsen av personliga skäl.

Emedan styrelsen avser att inom kort kalla till en andra kontrollstämma kommer det i kallelsen finnas förslag till nyval av styrelseledamot.

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelseordförande.
”Jag vill passa på att tacka Petter för lång och trogen tjänst i Dome’s styrelse. Och önskar honom lycka till när han nu väljer att gå vidare med annat värv.”

Kontaktperson:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.