Shareholder Meetings

The Annual General Meeting 2021 will be held at June 23, 2021 at Smålandsgatan 10, Stockholm, Sweden

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma, tillika första kontrollstämma den 23 juni 2021

Kallelse – Årsstämma Dome Energy AB publ

Årsredovisning Dome Energy AB publ 201231

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär Årsstämma 2021 Dome Energy AB

The Extraordinary General Meeting 2020 was held 13.30, October 19, 2020 at Smålandsgatan 10, Stockholm, Sweden

Proxy/Fullmakt Dome Energy 19 oktober 2020

Dome Energy kallelse till extrastämmma den 19 oktober 2020

Dome Energy Communiqué from extraordinary general meeting on October 19, 2020

Dome Energy kommuniké extrastämma 19 oktober 2020

The Annual General Meeting 2020 was held 10.00 am, June 18, 2020 at Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, Sweden

Dome Energy kommuniké Årsstämma 18 juni 2020

Dome Energy kallelse till årsstämma den 18 juni 2020

Proxy/Fullmakt Dome Energy 18 juni 2020

The Annual General Meeting 2019 was held 10.00 am, June 19, 2019 at Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, Sweden

Dome Energy kommuniké Årsstämma 19 juni 2019

Dome Energy kallelse till årsstämma den 19 juni 2019

Proxy/Fullmakt Dome Energy 19 juni 2019

The Extraordinary General Meeting was held 10.00, October 31, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma 31 oktober 2018

Komplettering extrastämma: Punkt 7 – Beslutsförslag – emission av teckningsoptioner

Komplettering extrastämma: Punkt 8 – Emissionsbemyndigande

Komplettering extrastämma: Warrants – terms and conditions 2018-10

Komplettering extrastämma: Styrelsens redogörelse 14:8 – 20181011

Komplettering extrastämma: Revisorsyttrande 14:8 – 20181016

Proxy/Fullmakt Dome Energy 31 oktober 2018

Dome Energy kallelse till extrastämma 31 oktober 2018

The Annual General Meeting 2018 was held 10.00 am, June 20, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké Årsstämma 20 juni 2018

Komplettering kallelse årsstämma punkt 8b

Komplettering kallelse årsstämma punkt 12

Komplettering kallelse årsstämma punkt 13

Komplettering kallelse årsstämma punkt 14

Proxy/Fullmakt Dome Energy årsstämma 20 juni 2018

Dome Energy Kallelse till årsstämma 20 juni 2018

The Extraordinary General Meeting was held 11.00, February 1, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma 1 Feb 2018

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.7 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.7 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board resolution set-off issue

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: New articles of associations

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Dome Energy AB Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016

Proxy / Fullmakt for extra ordinary general meeting 1 February 2018

Dome Energy Notice for extraordinary meeting February 1, 2018

Dome Energy kallelse till extrastämma 1 februari 2018

The Annual General Meeting 2017 was held 10.00 am, June 20, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy Kommuniké Årsstämma 20 juni 2017

Ordinarie Stämma 20 juni 2017 punkt 12 – Styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Komplettering kallelse årsstämma punkt 9, 10, 12 och 13

Proxy/Fullmakt Dome Energy ordinarie stämma 20 Juni 2017

Dome Energy kallelse till årsstämma 20 juni 2017

The Extraordinary General Meeting was held 11.00, January 18, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma Jan 18, 2017

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.7 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.8 – 20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution warrant issue no 1

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution set off issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: New articles of associations for EGM

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal rights issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal over allotment option

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 2

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 3

Proxy / Fullmakt Dome Energy stämma Jan 18, 2017

Dome Energy – notice for extraordinary general meeting January 18, 2017

Dome Energy kallelse extrastämma 18 januari 2017

The Extraordinary General Meeting was held 17.00, December 8, 2016 at Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike extrastämma 8 december 2016

Förslag till ny bolagsordning extrastämma 8 december 2016

Proxy / Fullmakt Dome Energy December 8 2016

Dome Energy kallelse extrastämma 8 december 2016

The Annual General Meeting 2016 was held 10.00 am, June 21, 2016 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike årsstämma 21 juni 2016

Dome Energy kallelse bolagsstämma 21 juni 2016

The continued Annual General Meeting 2015 was held 10.00 am, September 24, 2015 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

DOME ENERGY – COMMUNIQUE FROM CONTINUED GENERAL MEETING ON SEPTEMBER 24, 2015

Notice for Continued Annual General Meeting 2015

Notice for Continued Annual General Meeting 2015 (Swedish)

Proxy Dome Energy 24 September 2015

The Annual General Meeting 2015 was held 10.00 am, June 25, 2015 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Minutes from AGM 25 juni 2015 (Swedish)

Summary from AGM June 25 2015 (English)

Notice for Annual General Meeting 2015

Remuneration and election of Board of Directors

Transaction with Pedevco

The Annual General Meeting 2014 was held 10.00 am, May 2, 2014 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Summary from AGM

Summon

Annual Report 2013