Shareholder Meetings

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.7 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.7 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board resolution set-off issue

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: New articles of associations

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Dome Energy AB Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016

Proxy / Fullmakt for extra ordinary general meeting 1 February 2018

Dome Energy Notice for extraordinary meeting February 1, 2018

Dome Energy kallelse till extrastämma 1 februari 2018

The Annual General Meeting 2017 was held 10.00 am, June 20, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy Kommuniké Årsstämma 20 juni 2017

Ordinarie Stämma 20 juni 2017 punkt 12 – Styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Komplettering kallelse årsstämma punkt 9, 10, 12 och 13

Proxy/Fullmakt Dome Energy ordinarie stämma 20 Juni 2017

Dome Energy kallelse till årsstämma 20 juni 2017

The Extraordinary General Meeting was held 11.00, January 18, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma Jan 18, 2017

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.7 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.8 – 20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution warrant issue no 1

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution set off issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: New articles of associations for EGM

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal rights issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal over allotment option

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 2

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 3

Proxy / Fullmakt Dome Energy stämma Jan 18, 2017

Dome Energy – notice for extraordinary general meeting January 18, 2017

Dome Energy kallelse extrastämma 18 januari 2017

The Extraordinary General Meeting was held 17.00, December 8, 2016 at Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike extrastämma 8 december 2016

Förslag till ny bolagsordning extrastämma 8 december 2016

Proxy / Fullmakt Dome Energy December 8 2016

Dome Energy kallelse extrastämma 8 december 2016

The Annual General Meeting 2016 was held 10.00 am, June 21, 2016 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike årsstämma 21 juni 2016

Dome Energy kallelse bolagsstämma 21 juni 2016

The continued Annual General Meeting 2015 was held 10.00 am, September 24, 2015 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

DOME ENERGY – COMMUNIQUE FROM CONTINUED GENERAL MEETING ON SEPTEMBER 24, 2015

Notice for Continued Annual General Meeting 2015

Notice for Continued Annual General Meeting 2015 (Swedish)

Proxy Dome Energy 24 September 2015

The Annual General Meeting 2015 was held 10.00 am, June 25, 2015 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Minutes from AGM 25 juni 2015 (Swedish)

Summary from AGM June 25 2015 (English)

Notice for Annual General Meeting 2015

Remuneration and election of Board of Directors

Transaction with Pedevco

The Annual General Meeting 2014 was held 10.00 am, May 2, 2014 at Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Summary from AGM

Summon

Annual Report 2013