Proven Growth,

Through the Drillbit

Dome Energy AB., is an independent Oil & Gas Company publicly traded on the Nasdaq First North exchange in Sweden (Ticker: DOME).

The Company’s strategy is to explore existing producing US onshore oil and gas fields to identify unexploited well locations. The Company has grown production to 1,000 boepd from a balanced and diversified portfolio of oil, gas and condensate produced in Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas and Wyoming.

With substantial free cashflow secured by robust long-term hedges, the Company is continuing its aggressive growth strategy through both organic growth and targeted/strategic acquisitions thus maximizing its advantage in a low oil & gas price environment.

Discover More

Recent News


Bokslutskommuniké 2020

ANDRA HALVÅRET 2020 I SAMMANDRAG      · Nettoomsättning 47 (369) TSEK. · Rörelseresultat EBIT -1 932 (-4 125) TSEK. · Resultat från andelar i koncernföretag -57 575 (-86 675) TSEK. · Resultat efter skatt -56 369 (-91 343) TSEK. HELÅRE...

Learn More

Dome Energy AB emitterar ett konvertibelt lån

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen den 29 mars 2021 beslutat utge ett konvertibelt lån på 1 500 000 SEK till TJ Junior AB med rätt för bolaget att påkalla konvertera till 2 SEK per aktie före […]...

Learn More

Dome Energy AB (”Dome”) ingår Letter of Intent (”LOI”) om förvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, en utav Skandinaviens ledande hotellkedjor

Dome har idag ingått LOI med innebörd att genom en apportemission förvärva First Hotels International AS med fyra dotterbolag (”First”). First kan beskrivas som tjänsteleverantör till hotellkedjor och erbjuder marknadsförings-, sälj- och ...

Learn More

Dome Energy AB säljer Dome Energy Inc till sina kreditgivare

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de säljer Dome Energy Inc till sina kreditgivare. Vid en extra bolagsstämma den 19 oktober 2020 erhöll styrelsen mandat att genomföra en f...

Learn More